Årsmøte

Årsmøtet for 2022 (regnskapsår 2021) avholdes tirsdag 22. februar kl.19.00

Alle dokumenter og informasjon om møtet finner du her.

  • Innkalling
  • Årsberetning
  • Sakliste
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valgkomiteen
  • Forslag til saker