Klubbhuset i Sømmevågen

SBF startet i mars 2021 arbeidet med å få på plass en bedre løsning for klubbhus og lagerplass i Sømmevågen. Dette er foreløpig en midlertidig løsning, men vi håper på at det blir et permanent sted og lokale etter hvert.