Denne siden inneholder våre tjeneste- og medlemsvilkår. Du må selv sørge for å sette deg inn i spesifikke vilkår for:

Generelt

Disse vilkårene gjelder for bruk av Sola Brettseilerforening sine tjenester, webside og alle tilknyttede websider underlagt surfers.no som tjenesteleverandør samt mobil-applikasjoner og alle andre plattformer vi velger å benytte for tilgjengeliggjøring av vår tjenester.
Bruk av våre websider forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, enten den er gratis eller betalt, eller på annen måte ta våre tjenester i bruk.
Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet særskilt med mindre endringene har vesentlig betydning for brukerbetingelsene.
Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på denne siden.

Grunnleggende vilkår for registrering av bruker m.v.

For å bruke tjenestene på våre webider må du oppfylle følgende betingelser:
a) Du er 13 år eller eldre
b) Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt på noen måte.
c) Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse.

Din konto og profil

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel å påse at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Vi er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto.
Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder nbk.no seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

Medlemsavgift

For tilgang til foreningen og grunnleggende tjenester websiden påløper en medlemsavgift. Avgiften kan endres av årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte som deretter sender ut informasjon om ny avgift. Ved betalt avgift for inneværende kalenderår vil det ikke påløpe ekstra avgift om denne økes ved senere anledning det inneværende år.

Medlemskapets varighet og oppsigelse

Medlemskapet har den varighet som oppgitt ved betaling og fornyes årlig av medlemmet selv gjennom Norges Idrettsforbund sin medlemsløsning. Hvis det på våre websider tilbys tjenester som gir medlemmet tilgang på flere tjenester i tillegg til det ordinære medlemskapet, vil disse betingelsene stå oppført ved bestilling/kjøp av disse tjenestene. Medlemmet vil da selv kunne kansellere disse tjenestene under «Min konto» på websiden. Kansellering av en eventuell automatisk fornyelse kan gjøres umiddelbart etter betaling. Medlemmet kan selv velge å avslutte sitt ordinære medlemskap i klubben på NIF sin medlemsløsning. Tilbakebetaling av medlemsavgift etter at ny periode er påbegynt er ikke mulig.

Regler for tilgang og bruk av tjenesten

Følgende regler gjelder for bruk av våre tjenester:
A) All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige på våre websider tilhører foreningen og vil kunne være kopi beskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.
B) Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper», verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse.
C) Det er ikke tillatt å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.
Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke tillatt, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon som de ikke skal ha tilgang til plikter å melde fra til oss om dette.
Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Linker til andre sider

Websiden kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid eller kontrolleres av foreningen. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

Personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår alminnelige personvernerklæring. Se egen side for informasjon om vår personvernerklæring.
Ved registrering av bruker på vår webside vil du bli bedt om å samtykke til vår behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Dette omfatter opplysninger som du selv gir oss i forbindelse med registering mv., samt informasjon om din bruk av tjenesten. Dette omfatter også spørsmål og svar knyttet til bruk av interaktive tjenester som tilbys.
Dersom du har registrert en brukerkonto på vår webside vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også aktuelle personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til statistisk analyse og for å begrense misbruk av tjenestene.
Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi videreformidler heller ikke slik informasjon til tredjepart ut over hva som fremgår av personvernerklæringen.

Litt om cookies

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettsider, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og fra besøk til besøk.
Vi bruker cookies for å spore statistikk på nettsiden. Det er viktig for oss slik at vi kan få en bedre forståelse av hvordan våre tjenester blir brukt. Denne informasjonen gir oss derfor et viktig grunnlag for å forbedre kundeopplevelsen for våre brukere.
Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til ikke å akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Ved å bruke tjenesten samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Immaterialle rettigheter

Alt innhold på vår webside, tilhørende nettsteder og app’er mv., inkludert varemerket foreningen representerer, er foreningen sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettsted og/eller app under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra styret i foreningen.

Du kan ikke videreselge informasjon fra vår webside eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som kommer frem av disse alminnelige vilkår uten skriftlig samtykke fra styret i foreningen.

Sosiale medier og informasjonsdeling

Der vi lar våre brukere dele, kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere med ressurspersoner og andre, er hver enkelt bruker ansvarlig for innholdet, og vi verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre.
Vi oppfordrer alle brukere til å unnlate å gjøre sensitiv informasjon tilgjengelig på våre tjenester (navn på barn/bilder og/eller informasjon om helseopplysninger eller behandling).
Våre interaktive tjenester kan ikke under noen omstendighet brukes til markedsføring av produkter/tjenester, verken direkte eller indirekte.
Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn der hvor dette er innenfor våre krav til brukerprofiler på sosiale medier. Kommentarer som oppfattes som reklame eller som for øvrig har krenkende eller støtende innhold vil fjernes umiddelbart. Enhver form for «trolling» (mobbing, nedsettende omtale av enkeltpersoner eller institusjoner) er forbudt og vi forbeholder oss retten til å fjerne alt innhold som vurderes som støtende eller krenkende kan fjernes umiddelbart. Ved alvorlig eller vedvarende brudd på reglene vil vi kunne si opp kundeforholdet med den/de brukere det gjelder med umiddelbar virkning.
Det er ikke lov til å legge ut kopi beskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter, vil bli fjernet så snart vi får melding om dette uten at dette nødvendigvis på forhånd forelegges for brukeren som har gjort innholdet tilgjengelig.

Ansvarsbegrensninger m.v.

Vi vil til enhver tid gjøre alt vi kan for å sikre at våre brukere får stabil tilgang til tjenesten i samsvar med tjenestebeskrivelsen. Vi kan imidlertid ikke gi noen form for garanti for nytteverdi eller effekt av de tips og verktøy som vi gir brukere tilgang til. Det må også regnes med driftsavbrudd av kortere eller lengre varighet, men vi vil forsøke å rette alle feil så snart vi blir gjort kjent med disse. Dersom du opplever problemer med bruk av tjenesten ber vi om at du sender oss et varsel på e-post.
Selv om vi gjør vårt beste for å sikre kvaliteten på det materialet vi gjør tilgjengelig, kan vi heller ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker må derfor gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen for sitt barn, og om nødvendig oppsøke eksperthjelp eller hjelp hos helsepersonell. Foreningen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for hvordan våre brukere velger å benytte informasjonen som vi har gjort tilgjengelig. Informasjonen som publiseres av oss må under ingen omstendighet erstatte ordinær diagnostisering eller behandling basert på klinisk forsvarlige prinsipper og vurderinger av kvalifisert helsepersonell. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for medisinsk diagnostisering eller behandling, eller mangel på sådan, herunder skade eller tap knyttet til dette, basert på den informasjonen vi har gjort tilgjengelig for våre medlemmer og websidens brukere.