Vilkår leie av brettplass

Informasjon kommer. Alle som har brettplass pr. dags dato skal ha mottatt vilkårene.