Vilkår leie av brettplass

Orden- og sikkerhetsregler

  1. Døren til lagerplassen skal alltid låses når du er ute å seiler og ikke har kontroll med hva som skjer på land.
  2. Om du ikke kjenner vedkommende som går inn/ut av utstyrslageret, plikter dere å hilse på hverandre med fullt navn slik at dere vet hvem hverandre er og kan evt. sjekke på listen at vedkommende har adgang. Dette er et tiltak for å sikre mot uvedkommende og for å bli kjent med hverandre.
  3. Husk å “nullstill” kodelåsen når du låser (hvis nøkkelboks eller heneglås med kode).
  4. Ikke gi koden til andre du ikke vet hvem er.
  5. Sørg for å sope/svabre fukt/skitt/støv ved jevne mellomrom slik at det ser innbydende ut for alle.
  6. Hvis det ikke finnes en oversikt over plassnummer og navn ved inngangsdøren, vennligst bruk en tusj eller annet til å skrive navnet ditt på brettplassen.
  7. Alt utstyr SKAL merkes med navn eller annet, slik at det er enkelt for andre å vite hvem som eier hva.

Forsikring

SBF har ikke mulighet å forsikre annet utstyr enn det som selv eies av SBF. Hver leietaker må selv sørge for egen forsikring om det er ønskelig. Ønsker du ekstra sikkerhet kan du evt. velge å låse utstyret ditt fast på en eller annen måte.