Vilkår og betingelser ved leie av utstyr

Versjon 3. Sist oppdatert 21.04.2023

1. Generelt

Leietaker er ansvarlig for å levere tilbake utstyret i samme stand og montert/demontert slik som da dette ble hentet. Utstyret skal være rengjort for sand/gress/annet. Vann i “vannlommer” må være tømt ut. Hvis skader på utstyret oppstår under leie, er leietaker ansvarlig for å gi utleier umiddelbar beskjed og dekke alle kostnader vedr. reparasjon eller erstatning.

2. Kontroll før og etter

Leietaker er ansvarlig for å kontrollere alt utstyr både før og etter bruk for skader, feil eller mangler. Hvis skader, feil eller mangler er funnet før bruk må utstyret ikke brukes. Alternativt ta kontakt med styret eller materialansvarlig på telefon 92071221. Hvis skader, feil eller mangler ikke rapporteres holdes leietaker ansvarlig for erstatning eller reparasjon.

3. Adgang til utstyret

 1. Hvis du som leietaker får adgang/tilgang til utstyrslageret med adgangskode, er du ansvarlig for å låse døren etter deg ved å sette koden på 0000 eller et vilkårlig tall når du låser.
 2. Den som låser opp er ansvarlig for å låse alt etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen med samme tilgang ved at dere kommunisere dette tydelig mellom dere.
 3. For at SBF skal kunne tilby et optimalt tilbud til sine medlemmer samt kontroll med bruken av utstyret, skal alle som tar ut utstyr skrive seg opp på liste innenfor døren.
 4. Utstyr som ikke er merket med stjerne i prislisten (*) er kun til bruk ved utleiested i Sømmevågen/Møllebukta. Dette er ikke tillatt å ta med til andre lokasjoner.
 5. Kun den personen som har betalt for leie har tillatelse til å bruke utstyret, fremlån eller fremleie er forbudt..
 6. Dører skal alltid holdes lukket når du er ute på vannet. Er du alene og skal langt unna, skal dører låses og nøkkel legges tilbake i nøkkelboks slik at andre som kommer har tilgang.
 7. Brudd på betingelser og ordensregler vil medføre utestengelse og erstatning hvis medlemmet har opptrådt uaktsomt.

4. Overvåkingskamera

SBF har montert overvåkingskameraer i noen av våre utstyrsboder for å sikre mot tyveri og skader. Hvis dette er gjort vil det henge et skilt om dette på oppslagstavlen innenfor døren. Hvis overvåkingskamera er satt opp må boden ikke benyttes til garderobe eller annet enn å hente ut og legge inn utstyret.

5. Ordensregler

 1. Alle som har tilgang til utstyret er pliktet å rydde etter seg og bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.
 2. Utstyr skal settes på plass samme sted og måte som da det ble hentet ut.
  Utstyr som må rigges opp før bruk skal rigges ned etter bruk.
 3. Sørg for at vann som ligger i vannlommer på utstyret tømmes før utstyret settes inn i boden.

6. Din sikkerhet

Hvis du er usikker og trenger instruksjon for hvordan rigge opp/ned utstyr, samt hvordan bruke og behandle utstyret på en sikker og forsvarlig måte, anbefaler vi et av våre kurs.

Hafrsfjord er en ganske sikker plass for vannsport. Du må uansett tenke på vindretning og vindstyrke når du går utpå, slik at du vet hvordan komme deg til land og tilbake til utgangspunktet. Har du ingen eller lite erfaring, anbefaler vi et kurs først.

Husk å kle deg riktig med våtdrakt/annet etter været og temperatur i sjøen. Hvis du blir liggende i sjøen å drive over til andre siden av Hafrsfjord når det er kaldt, må du være sikker på at tykkelsen på drakt, sko og evt. hansker og hette er bra nok.

7. Wingfoil

Ved leie av wingfoil gjelder en betingelse at ødelagt utstyr erstattes enten av reparasjon eller kjøp av nytt utstyr om reparasjon ikke er mulig.