SBF Windsurfing

Selv om SBF fra 2023 er blitt et fleridrettslag med nye idretter/aktiviteter innen surf- og brettsport, er klubbens hovedaktivitet forstatt windsurfing.

Denne siden er under utvikling.